Pdf
Atpakaļ uz sarakstu

Informācija atjaunināta: 22.01.2016.

Privātuma politika

Vispārīgie noteikumi

1. Šī Privātuma politika ir Vispārīgā Maksājumu veikšanas pakalpojumu līguma Pielikums, un stājas spēkā kopā ar Vispārīgo Maksājumu veikšanas pakalpojumu līgumu. 

2. Paysera ievēro tiesības uz privāto dzīvi un pieliek visas pūles, lai nodrošinātu personas datu un citas šajā mājas lapā apstrādājamās informācijas drošību un konfidencialitāti. 

3. Apmeklējot šo mājas lapu un / vai izmantojot tajā ietverto informāciju un / vai pakalpojumus, Klients apstiprina un piekrīt, ka viņš / viņa ir iepazinies un saprot šo Privātuma politiku. Šī Privātuma politika neattiecas uz citiem Paysera interneta un reāliem projektiem, produktiem vai pakalpojumiem. Paysera patur tiesības mainīt šīs Privātuma politikas noteikumus pēc saviem ieskatiem, tāpēc, apmeklējot šo mājas lapu, Klientam ir pienākums pārliecināties, ka viņš / viņa ir iepazinies ar jaunāko Privātuma politikas versiju, kas tiek piemērota ikreiz, kad klients apmeklē šo mājas lapu.

Personas datu pārvaldība

4. Daži no šajā mājas lapā ievietotajiem datiem, kurus Paysera saņem tieši no klienta un / vai publiski pieejamiem avotiem, var tikt uzskatīti par personas datiem un tāpēc tiks apstrādāti saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem,citiem tiesību aktiem un šo Privātuma politikas noteikumiem. 

5. Klients var apmeklēt šo mājas lapu, nesniedzot informāciju par sevi, bet, ja Klients vēlas sākt lietot Paysera mājas lapā piedāvātos pakalpojumus, Paysera lūdz Klientu sniegt viņa / viņas e-pasta adresi un / vai tālruņa numuru, vārdu un uzvārdu vai uzņēmuma nosaukumu, kā arī citu informāciju (atkarībā no pakalpojumiem, kurus Klients vēlas izmantot).

6. Parasti Paysera pārvalda šādus personas datus: vārdu un uzvārdu; epasta adresi; mobilā tālruņa numuru; personas kodu; personu apliecinošu dokumentu datus; dzimšanas datumu; foto; adresi; parakstu; IP adresi; jebkuru informāciju, kuru Klients sniedz Paysera. 

7. Klienta iesniegtie dati tiek apstrādāti šādiem mērķiem: identifikācijai; personas datu pareizuma pārbaudei ; dažādu līgumu slēgšanai, izpildei un kontrolei; naudas atmazgāšanas vai citu nelikumīgu darbību atklāšanai un novēršanai u.c. 

8.Šajā mājas lapā Paysera var izmantot sīkdatnes (cookies). Sīkdatnes ir mazi faili, kas tiek nosūtīti uz Klienta interneta pārlūkprogrammu un glabājas viņa / viņas datora cietajā diskā. Sīkdatnes tiek nosūtītas uz Klienta datoru viņa / viņas pirmajā mājas lapas apmeklējuma reizē. Vēlāk sīkdatnes tiek izmantotas, lai noteiktu Klienta datoru un atvieglotu viņa / viņas pieeju šai mājas lapai vai tajā ietvertajai informācijai. Klients piekrīt sīkdatņu izmantošanai. Lielākā daļa interneta pārlūkprogrammu pieņem sīkdatnes, bet Klients var mainīt sava pārlūka iestatījumus tā, lai sīkdatnes netiek pieņemtas. Šajā gadījumā, dažas funkcijas var nedarboties. 

9. Tāpat kā daudzi mājas lapu īpašnieki, Paysera uzrauga mājas lapas apmeklējumu un apkopo informāciju par to, cik cilvēku ir apmeklējuši mājas lapu, kāda ir apmeklētāju interneta pakalpojumu sniedzēju serveru domēna nosaukumi u.c. Šī informācija tiek savākta automātiski mājas lapas apmeklējuma laikā. Tas palīdz mājas lapas īpašniekam saprast kā apmeklētāji izmanto mājas lapu un ļauj uzlabot Paysera sniegtos pakalpojumus. 

10. Visa iepriekšminētā informācija, kas satur Klienta personas datus, netiks nodota trešajām personām bez Klienta piekrišanas, izņemot gadījumus, kad piemērojamie tiesību akti nosaka citādi vai tas ir nepieciešams, lai sniegtu pakalpojumus. Nepieciešamības gadījumā Paysera saglabā tiesības pēc saviem ieskatiem nolīgt citas personas veikt noteiktas funkcijas Paysera vārdā. Lai veiktu uzticētās funkcijas, daži no Klienta datiem var būt pieejami šīm personām. Tomēr, Paysera nodrošina, ka minētās personas var izmantot šo informāciju tikai tām uzticēto funkciju veikšanai. 

11. Šajā mājas lapā apstrādājamo personas datu pārvaldnieks ir Paysera, kā tas ir noteikts Vispārīgajā maksājumu veikšanas pakalpojumu līgumā.

Piekļuve personas datiem, to labošana un atteikums

12. Personas datu subjektam ir tiesības pieprasīt iepazīties ar personas datiem, kas tiek uzglabāti Paysera, uzzināt, kā tie tiek apstrādāti, un pieprasīt izsniegt šo datus. Datus var izsniegt bez maksas vienu reizi kalendārajā gadā, bet citos gadījumos, par datu izsniegšanu var tikt ieturēta maksa, kas nepārsniedz datu sniegšanas izmaksas. 

13. Personas datu subjektam ir tiesības pieprasīt Paysera izlabot visus viņa / viņas personas datus bez maksas. Personas datu subjektam ir arī tiesības atteikties no viņa / viņas personas datu apstrādes un izpaušanas trešajām personām, izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams, lai sniegtu pakalpojumus.

14. Pieprasījumu datu piekļuvei, labošanai un atteikumu var sūtīt uz e-pasta adresi atbalsts@paysera.lv. Pieprasījumā Klientam precīzi jānorāda viņa / viņas vārds, uzvārds, un lietotāja vārds.

Personas datu apstrāde Klientu paziņojumu nolūkos

15. Reģistrējoties sistēmā Personas datu subjekts piekrīt, ka viņa/viņas datus Paysera apstrādās paziņojumu sniegšanas nolūkos, proti, paziņojumu sūtīšanai par izmaiņām Klientam sniegtajos pakalpojumos, to cenās un nosacījumos, ar Klientu noslēgtajos līgumos un līdzīgām izmaiņām, Paysera sistēmas un citiem ar sniegtajiem pakalpojumiem saistītajiem paziņojumiem. 

Trešo pušu mājas lapas

16. Paysera nav atbildīga par Klienta privātuma nodrošināšanu trešo pušu mājas lapās, pat tad, ja trešās puses mājas lapa ir pieejamas caur šajā mājas lapā ievietotajām saitēm. Paysera iesaka iepazīties ar privātuma noteikumiem katrā mājas lapā, kas ir nepieder Paysera.

Logotipa lietojums

17. Paysera nodrošina Klientam, kurš Paysera pakalpojumus izmanto uzņēmējdarbības un profesionālām vajadzībām, iespēju Līguma darbības laikā bez maksas ievietot Sistēmā informāciju par viņa / viņas sniegtajiem pakalpojumiem un pārdodamajām precēm (ja tas nav pretrunā ar piemērojamiem tiesību aktiem). Paysera ir tiesības bez atsevišķa brīdinājuma un nenorādot iemeslus dzēst šādu informāciju no Sistēmas vai nereklamēt to. 

18. Klients, izmantojot Paysera pakalpojumus uzņēmējdarbības un profesionālām vajadzībām, piekrīt sava nosaukuma un / vai logotipa izmantošanai Paysera mārketinga nolūkos (piemēram, lai norādītu, ka Klients izmanto Paysera sniegtos pakalpojumus).

Informācijas drošības nodrošināšana

19. Paysera mērķis ir maksimāli nodrošināt visas no Klienta un publiski pieejamiem avotiem saņemtās informācijas drošību. Lai aizsargātu šādu informāciju no nesankcionētas piekļuves, izmantošanas, kopēšanas vai izpaušanas, Paysera izmanto dažādus administratīvos, tehniskos un fiziskās drošības līdzekļus.

Nobeiguma noteikumi

20. Šī Privātuma politika ir pakļauta Lietuvas Republikas tiesību aktiem. Visi strīdi par šo Privātuma politiku tiek risināti sarunu ceļā, un gadījumā, ja nav panākta vienošanās - Lietuvas Republikas tiesās. 

21. Termins "šī mājas lapa", kas izmantots šīs Privātuma politikas noteikumos, attiecas uz www.paysera.lv