Visas valstis

Nīderlande 

Operatori: KPN, T-Mobile, Tele2, Teleena, Telfort, Vodafone, KPN, T-Mobile, Tele2, Teleena, Telfort, Vodafone 
Valūta: EUR 
Tekošā mēneša maksājumi tiek izmaksāti 90 dienu laikā no mēneša beigām. 

Procentuāli no SMS cenas bez PVN. 

SMS cena sūtītājam SMS cena sūtītājam bez PVN Izmaksas %
1,50 EUR 1,24 EUR 0,69 EUR 55,89 %