Visas valstis

Rumānija 

Operatori: Orange, Telenor, Vodafone
Valūta: EUR 
Tekošā mēneša maksājumi tiek izmaksāti 60 dienu laikā no mēneša beigām.

Procentuāli no SMS cenas bez PVN. 

Operatori SMS cena sūtītājam SMS cena sūtītājam bez PVN Izmaksas %
Vodafone 1,08 EUR  0,90 EUR 0,31 EUR 34,44 %
Orange  EUR 34,44 %
Telekom 0,31 EUR 34,44 %
Vodafone 3,57 EUR 3,00 EUR 1,14 EUR 38,00 %
Orange 1,02 EUR 34,00 %
Telekom 1,14 EUR 38,00 %